Амин хүчлийн уусмал / Парентерал тэжээл ба тарилга ChonKunDang Pharm үйлдвэрлэсэн. Идэвхтэй найрлага
1000 мл тутамд
Глицин 9.2г, L-треонин 5.5г, L-аргинин 15.0г, L-аспартины хүчил 3.0г, L-глутамины хүчил 5.0г, L-серин 3.0г, L-фенилаланин 9.0г, L-Валин 7.0г, L- Аланин 13.0г, L-тирозин 0.4г, L-пролин 11.0г, L-гистидин 4.0г, L-триптофан 2.5г, L-метионин 7.0г, L-лсолейцин 7.0г, L-лейцин 14.0г, гидрохлорид L-ли 12.494г, L-орнитин HCl 1.275г, L-цистеин HCl моногидрат 2.0г
Заалт
Дараагийн төлөв байдалд амин хүчлийн нийлүүлэлт: гипопротеинеми, хоол тэжээлийн дутагдал, мэс заслын дараах