Жил бүрийн арваннэгдүгээр сард эмнэлэгт хоёр жижиг гацуур мод суулгадаг бөгөөд нэг нь үүдний танхимд, нөгөө нь буйдангийн хажууд байдаг.
Манай зохицуулагч, сувилагч, гоо сайхны эмч, Эвитагийн бүх ажилтнууд мод урласандаа баяртай байв.

IMG_1219

IMG_1220스크린샷 2014-11-26 오후 5.00.54