Энэ хуудсыг хэвлэ!

Апгужон станцын метроны 3-р шугам (улбар шар) дээр бууж, 4-р гарцаар гар.

Gnagnam Eulji эмнэлгийн чиглэлд 500м шулуун яв.

“KB Bank” болон “Ruby Parmacy”-ийн өмнөхөн,

Burdamoon барилгын (Zemma Hair Clinic) тавдугаар давхарт байрладаг.

Таксины жолоочид энэ цаасыг өг

Энэ хуудсыг хэвлэ!