Дөрвөн валентын томуугийн эсрэг вакциныг Эвита клиникт хийх боломжтой боллоо.

2022-12-12T10:30:00+09:00

Tetravalent (Quadrivalent) вакциныг Evita Clinic-д хийх боломжтой. (30,000 вон) [...]