Varicose vein

20-иод насны эмэгтэйчүүдэд венийн судас нэмэгддэг!

2022-12-13T09:56:13+09:00

Солонгосын үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын танилцуулгад дурдсанаар өвчтөний венийн судаснууд 2007 онтой харьцуулахад 2012 онд 120,000 хүн 140,000 болж нэмэгджээ. Жил бүр дунджаар 35% -иар тогтвортой өсөлтийг илрүүлсэн.

20-иод насны эмэгтэйчүүдэд венийн судас нэмэгддэг!2022-12-13T09:56:13+09:00
Go to Top