2022.12.13

Б*****,
(Имэйлээр баталгаажуулсан шүүмж)

Ажилтнууд бүх үйл явцын туршид найрсаг, тустай байсан
Гинекомасти • Төлбөртэй: ₩2500000
Би энд Эвита клиникт мастектомийн хагалгаа хийлгэсэн бөгөөд үр дүндээ маш их баяртай байна. Би 2-р зэргийн гинекомасти өвчтэй байсан бөгөөд энэ нь миний амьдралд сөргөөр нөлөөлсөн бөгөөд Жиёоны ачаар би одоо амьдралаар амьдрах боломжтой болсон юм шиг санагддаг.

Ажилтнууд бүх үйл явцын туршид найрсаг, тустай байсан бөгөөд миний бүх асуултанд амархан ойлгомжтой байдлаар хариулсан гэдгийг би мэдэрсэн. Би Жиёон эмч болон Эвита клиникийн хамт олонд чин сэтгэлээсээ талархаж байна.