Үр дүнд нь үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа, Жиёон эмч, хатагтай Мижи болон сувилагч нар үнэхээр анхааралтай, тустай. Бүрэн санал болгож байна, баярлалаа.

https://g.co/kgs/CXxGby