“Үр дүн нь миний төсөөлж байснаас ч илүү байсан”

____________________________________________________________________________________

Анжела!!! (Тэврэх) Би чамайг маш завгүй эмэгтэй гэдгийг мэднэ. Энэхүү тоймыг бичихэд цаг хугацаа зарцуулсанд бид чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Чи тэгэх шаардлагагүй гэдгийг мэдэж байгаа ч тэгсэн хэвээр л байна. Та аль хэдийн бидний төлөө маш их зүйлийг хийсэн. Таны сайхан сэтгэл, бүх зүйлд маш их баярлалаа! Таны хагалгааг хийлгэж, танд анхаарал тавьж байгаадаа баяртай байна. Та сайхан сэтгэлтэй. Та хамгийн сайн сайхныг хүртэх ёстой.