Зориулалт ба халамж

Эвитагийн ажилтнуудад,

Өөрийгөө зориулж, намайг халамжилж байгаад маш их баярлалаа.

Эдгээр амттанг та бүхэн амтархан идээрэй.

Энтони