Surat daripada Pesakit Sedutan Perut

Terima kasih..