ข่าวที่น่าสนใจสําหรับผู้ป่วยเหงื่อออกมาก..

มีความสนใจในผลิตภัณฑ์นี้และเราจะมุ่งหวังที่จะได้ผลลัพธ์

스크린샷 2016-03-24 오후 8.29.24

ข่าวสังคมไฮเปอร์ไฮดีโรซิสระหว่างประเทศ

 

ข่าวบริกเคลล์ไบโอเทค

 

งานวิจัยเกี่ยวกับ BBI-4000