เราได้รับ ‘Mojji’ แสนอร่อยเหล่านี้จากผู้ป่วยของเรา!
Mojji เป็นเค้กข้าวชนิดหนึ่งและ Mojji นี้ทําด้วยผลไม้โดยเฉพาะและนอกผลไม้มันถูกปกคลุมด้วยเค้กข้าวที่บางมาก
สิ่งที่เป็นรสชาติที่ดี!
ขอบคุณสําหรับของขวัญ!