ออกกําลังกายบ่อยขึ้น

การกู้คืนสําหรับการดูดไขมันค่อนข้างสั้น หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนคุณควรรู้สึกเจ็บน้อยลงและเริ่มเห็นผลลัพธ์สุดท้าย คราวนี้เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้ออกกําลังกายให้มากขึ้น

อย่าลืมเหตุผลที่คุณต้องการผ่าตัด

การดูดไขมันเป็นการผ่าตัดที่ดูดไขมันออกโดยตรงในบริเวณเฉพาะ เมื่อไขมันถูกกําจัดออกไปและคุณล้มเหลวในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพความเป็นไปได้ของไขมันที่สะสมในพื้นที่อื่น ๆ ของร่างกายของคุณนั้นสูง นี่คือ “กฎแห่งการอนุรักษ์มวลชน”

การผ่าตัดปรับรูปร่างไม่ใช่การรักษาโรคอ้วน มันไม่ได้รักษาโรคอ้วนในลําไส้
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเห็นรู้สึกและประสบการณ์หลังการผ่าตัดอาจเป็นแรงจูงใจที่ดีสําหรับคุณในการรักษารูปร่างและใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น

แม้ว่าคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในน้ําหนักของคุณหลังการผ่าตัด, คุณจะเห็นว่าอัตราการเผาผลาญของคุณจะเพิ่มขึ้น. นี้เป็นสิ่งที่ดีทําไม? เพราะนี่หมายความว่าอาหารและการออกกําลังกายที่คุณจะทําจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงช่วยให้คุณลดน้ําหนัก

รักษาความมั่นใจของคุณ

ความมั่นใจที่คุณได้รับในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคุณหลังการผ่าตัดเพิ่มอัตราความสําเร็จของคุณบรรลุเป้าหมายของคุณ

มองในกระจกทุกวัน ความมั่นใจที่มาจากรูปร่างใหม่ของคุณจะเปลี่ยนคุณมากขึ้น