เทศกาลวันหยุด สมาชิกในครอบครัวคลินิก Evita ของเราวางแผนที่จะพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน

เราปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมถึง 28 กรกฎาคม

ในช่วงเวลานี้การนัดหมายทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้ อาจมีข้อ จํากัด ในการให้คําปรึกษาการให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์และการให้คําปรึกษาทางอีเมล

หากคุณมีคําถามหรือคําถามใด ๆ โปรดเยี่ยมชมเราล่วงหน้า

 

– สํานักงาน: +82 2 549 1575

– มือถือ / Whatsapp: +82 10 9549 1575 (สายด่วนภาษาอังกฤษ)
– คาคาโอะ ไอดี: เอวิตาโคเรีย