เราปิดทําการ

Evita Clinic ปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2019 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2019 สําหรับช่วงพักร้อนในปีนี้

คุณสามารถส่งคําถามถึงเราต่อไปทางอีเมลและผ่านไซต์เครือข่ายสังคมของเรา เราจะตอบกลับคุณทันทีที่เราได้รับกลับมาจากวันหยุดของเราของ

ขอให้เราทุกคนผ่อนคลายมีความสนุกสนานและสร้างความทรงจําที่มีความสุขในฤดูร้อนนี้!