เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ :CardioCare2000

[Superior Advantages]

  • คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก 12Ch
  • หน้าจอ LCD ข้อความ 2 บรรทัด
  • คลื่นไฟฟ้าหัวใจตีความ 12ch คุณภาพสูง

 

ความสะดวกสบายของผู้ใช้

– ใช้งานง่ายผ่านกระดานกุญแจตัวเลข

– กระดาษพิมพ์ขนาดเต็มสําหรับการจัดเก็บง่ายและสะดวก

– ฟรี S / W อัพเกรดโดยอินเทอร์เน็ต

 

การวัดประสิทธิภาพสูง

– คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก 12Ch พร้อมการวินิจฉัย 130 ชนิด

– การตีความที่ถูกต้องด้วยรหัสมินนิโซตาขั้นสูง