ผู้อํานวยการโรงพยาบาลของเราเป็นศัลยแพทย์ทรวงอกและหัวใจและหลอดเลือด

มุ่งเน้นขั้นตอนที่ปลอดภัย

ขั้นตอนการจัดตําแหน่งส่วนบุคคล

Ensure thorough management

ตอบสนองความยาวนานตามอาชีพด้านศัลยกรรมหลอดเลือดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและประสบการณ์การผ่าตัดเสริมความงามที่กว้างขวาง
วัสดุและเครื่องใช้ที่ดีที่สุดสร้างการทํางานเป็นทีมที่ดีที่สุดที่คุณต้องการ