ขอบคุณทุกคน!

สิ่งที่เราต้องการคือรอยยิ้มของคุณเมื่อสิ้นสุดการผ่าตัด

แต่คุณให้เรามากกว่ารอยยิ้มที่น่ารักของคุณ

พวกเราที่ Evita Clinic ขอขอบคุณของขวัญทั้งหมดของคุณอย่างแท้จริง

มาสร้างแรงบันดาลใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางร่างกายและสุขภาพของเราต่อไป