การขอคืนภาษีศัลยกรรมความงาม (4.1~)

2022-12-21T20:43:15+09:00

การขอคืนภาษีศัลยกรรมความงาม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2016 ผู้ป่วยต่างชาติที่ได้รับการผ่าตัดเสริมความงามในเกาหลีสามารถขอคืนภาษีได้ ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้ [...]