การควบคุมความเจ็บปวด – ปั๊มแช่อีลาสโตเมอร์

2023-01-03T15:56:31+09:00

อย่างไรก็ตามในกรณีเช่นเหน็บท้องและการผ่าตัดเต้านมความเจ็บปวดเป็นเวลา 1 หรือ 2 วัน ในกรณีนี้ Evita Clinic ใช้ระบบการแช่อย่างต่อเนื่อง