โภชนาการ Tx – กรดอะฟา-ไลโปอิค (ฉีดซินเดอเรลล่า)

2017-03-15T16:57:48+09:00

อัลฟาไลโป (หรือที่เรียกว่า กรดไทโอติก) ถูกเรียกใน การฉีดซินเดอเรลล่า ใน Sout เกาหลี มันเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานซึ่งถูกระบุครั้งแรกในปี 1950 [...]