เอวิต้า คลินิก: นีโอ สแตมป์

2022-12-22T11:37:28+09:00

เขาจะตรวจสอบสภาพใบหน้าของคุณและจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการรักษานี้และทําไมมันจึงเป็นประโยชน์สําหรับคุณ หลังจากการให้คําปรึกษาของคุณคุณจะถูกขอให้ล้างหน้าของคุณ ใบหน้าควรปราศจากเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใด ๆ