“ฉันพิจารณาเรื่องนี้มานานแล้ว..”

2016-03-07T10:32:19+09:00

"ฉันมาที่คลินิก evita เพื่อผ่าตัด gynecomastia ฉันพิจารณามานานแล้วและในที่สุดก็ตัดสินใจไปหามัน ขั้นตอนได้รับการอธิบายอย่างดีและดําเนินการอย่างรวดเร็วและสะดวก ฉันได้รับทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการกู้คืนหลังจากนั้น