เกี่ยวกับรอยแผลเป็นหลังการดูดไขมัน

2022-12-22T11:33:47+09:00

ในระหว่างขั้นตอนการให้คําปรึกษาการดูดไขมันสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยจํานวนมากถามเกี่ยวกับเป็นแผลเป็น ไม่มีใครชอบรอยแผลเป็น ผู้ป่วยหวังว่าจะมีผลอย่างชัดเจนหลังการผ่าตัด แต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเกี่ยวกับแผลเป็น [...]