วันหยุดฤดูร้อนปี 2017 – ข้อมูลวันปิดทําการ

2017-07-04T20:25:58+09:00

เทศกาลวันหยุด สมาชิกในครอบครัวคลินิก Evita ของเราวางแผนที่จะพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน เราปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมถึง 28 กรกฎาคม ในช่วงเวลานี้การนัดหมายทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้ [...]