ฉันสามารถลดน้ําหนักด้วยช็อคโกแลตได้หรือไม่?

2022-12-22T11:34:13+09:00

ผู้ป่วยรายหนึ่งของเราให้ช็อกโกแลตแก่เรา มีผู้ป่วยจํานวนมากที่ทําการผ่าตัดดูดไขมันที่ Evita Clinic ดังนั้นจึงมีหลายคนที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการควบคุมน้ําหนัก รูปร่างที่ดีและการลดน้ําหนักเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเจ้าหน้าที่ Evita Clinic ของเราเช่นกัน [...]