สคลีโรเทอราพีคืออะไร?

2022-12-22T11:30:19+09:00

"Sclerotherapy เป็นการรักษาที่ก่อให้เกิดการเกิดลิ่มเลือดและพังผืดโดยการบาดเจ็บที่เยื่อบุหลอดเลือดโดยการฉีดสารลิ่มเลือดอุดตันเข้าไปในหลอดเลือดดําที่เสียหาย" ไม่มีแผลไม่มีการดมยาสลบไม่มีการรักษาในโรงพยาบาล [...]