วัยรุ่นเกือบ 1 ใน 5 มีเหงื่อออกมากเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้

2022-12-21T20:46:31+09:00

จากข้อมูลที่นําเสนอโดยนักวิจัยของ International Hyperhidrosis Society ในการประชุม ประจําปี 2017 ของ American [...]