สาเหตุของโรคไจเนโคมาสเทีย

สาเหตุของโรคไจเนโคมาสเทีย

2022-12-21T20:43:19+09:00

การก่อตัวของเต้านม เมื่อแรกเกิดเนื้อเยื่อเต้านมจะเหมือนกันในผู้ชายและผู้หญิง เอสโตรเจนช่วยกระตุ้นเนื้อเยื่อเต้านม แอนโดรเจนเป็นปฏิปักษ์กับผลกระทบเหล่านี้ ในวัยแรกรุ่นสําหรับเด็กผู้ชาย มีการแพร่กระจายของท่อและสโตรมาชั่วคราว ในที่สุดหลอด Laticiferous [...]

สาเหตุของโรคไจเนโคมาสเทีย2022-12-21T20:43:19+09:00
Go to Top