การใช้แถบ Streri หลังการผ่าตัด Gynecomastia

2024-05-16T10:26:52+09:00

การใช้แถบ Streri หลังการผ่าตัด Gynecomastia - คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงรอยแผลเป็นได้ 100% ในการผ่าตัดผ่านแผล แม้ว่าคุณจะทําการผ่าตัดในลักษณะเดียวกันให้ใช้วัสดุเดียวกันและเทคนิคการเย็บในลักษณะเดียวกันผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล