Evita ซื้อหม้อนึ่งความดันใหม่ HS-3041SD

2015-07-29T04:55:08+09:00

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําขนาดเล็ก S-Class นี้ติดตั้งห้องสี่เหลี่ยมและสามารถโหลดสิ่งของที่จะฆ่าเชื้อในห้องได้มากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น