หลอดเลือดดําแมงมุม

Sclerotherapy – คําแนะนําหลังการดูแล

2022-12-22T11:30:30+09:00

สไลโรเทอราพีคืออะไร? มันเป็นวิธีการฉีดยาพิเศษ (hardener) เข้าไปในหลอดเลือดดํา (บริเวณรอยโรค) ด้วยหัวฉีดบาง [...]

Sclerotherapy – คําแนะนําหลังการดูแล2022-12-22T11:30:30+09:00
Go to Top