เส้นเลือดขอด – การระเหยของ Closurefast™ (RF)

2022-12-22T11:30:30+09:00

ขั้นตอน ClosureFast™ ใช้พลังงานความถี่วิทยุในการรักษาผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากภาวะหลอดเลือดดําไม่เพียงพอเรื้อรัง ขั้นตอน ClosureFast™ ช่วยลดความจําเป็นในการผ่าตัดขาหนีบและการดมยาสลบและโดยทั่วไปจะดําเนินการโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ในสํานักงานผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดดําหรือสถานที่ผ่าตัดผู้ป่วยนอก ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาทีและผู้ป่วยส่วนใหญ่มักใช้เวลา [...]