การผ่าตัด Gynecomastia หลังการผ่าตัด

2022-12-22T11:38:34+09:00

เช่นเดียวกับการผ่าตัดอื่น ๆ ร่างกายจําเป็นต้องพักผ่อนและฟื้นตัวจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนและการผ่าตัด Gynecomastia ก็ไม่แตกต่างกัน