การไหลของโยคะ 30 นาที

2022-12-22T11:37:21+09:00

โยคะเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุด หากคุณกําลังวางแผนสําหรับการผ่าตัดหรือเพิ่งมีคุณอาจมีคําถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทําหรือไม่ควรทํา มันเป็นเรื่องปกติหลังการผ่าตัดที่จะรู้สึกเจ็บ. ความรุนแรงมักจะเป็นเวลา 4 สัปดาห์ในบางครั้งนานกว่านั้น [...]