จดหมายจากนิวยุก!

2022-09-21T16:55:30+09:00

จดหมายจากนิวยอร์กในตอนเช้า มันเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือจากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อเจ็ดสัปดาห์ก่อน