บริการอย่างมืออาชีพและสุภาพจากพนักงานทุกคน

2019-06-14T16:41:35+09:00

ผู้ป่วยมาที่คลินิกเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพวกเขาผ่านการรักษาและการผ่าตัด ในกระบวนการนี้ผู้ป่วยบางรายรู้สึกโดดเดี่ยวกลัวไม่สบายใจอึดอัดและบางครั้งก็เจ็บปวด