ขอบคุณ

ขอบคุณทุกคนมาก

เราขอขอบคุณสําหรับความไว้วางใจและความมั่นใจของคุณที่มีต่อเรา

คุณทุกคนเติมเต็มหัวใจของเราด้วยความกตัญญูและ Tummies ของเราเต็มไปด้วยอาหาร:)

 

-จากผู้ป่วยดูดไขมันทั้งร่างกาย-


-จากท้องเหน็บและผู้ป่วยโรคนรีเวช-


-จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก-


-จากผู้ป่วยโรคไจเนโคมาสเทีย-


-จากการดูดไขมันและผู้ป่วยท้องเล็ก-


– จากผู้ป่วยดูดไขมันหน้าท้องและแขน –

 


-จากผู้ป่วยดูดไขมันทั้งร่างกาย-