ขอขอบคุณสําหรับความคิดเห็นนี้

 

 

……

 

มากกว่าคําพูดที่น่ารื่นรมย์สิ่งที่ทําให้เราทุกคนมีความสุขมากคือเมื่อผู้ป่วยยิ้มหลังการผ่าตัดและเห็นความพึงพอใจในสายตาของพวกเขา

ผู้ป่วยเข้ามาปรึกษากับการผ่าตัดที่พวกเขาต้องการจะทําในใจ เราเห็นด้วยกับมันหรือแนะนําตัวเลือกสําหรับพวกเขา

เราทําการประเมินทางกายภาพอย่างละเอียดรับฟังข้อกังวลและความต้องการของพวกเขาและแนะนําการผ่าตัดและการรักษาที่เราคิดว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยของเรา แน่นอนว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของพวกเขา แต่มันจะดีกว่าเสมอที่จะให้ทางเลือกแก่พวกเขาและอธิบายให้พวกเขาฟังว่าทําไม

คลิกที่ภาพเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นใน Whatclinic.com