พวกเราที่ Evita เชื่อว่าการรักษาที่ดีที่สุดเริ่มต้นด้วยการให้คําปรึกษาอย่างซื่อสัตย์กับผู้ป่วยของเรา

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยรู้ว่าจะคาดหวังอะไรและพวกเขาได้รับขั้นตอนหรือการรักษาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเขา นอกจากนี้เรายังต้องติดตามการฟื้นตัวของผู้ป่วยของเรา

เราชอบที่จะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

เราทําสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะเราใส่ใจอย่างแท้จริงและเราต้องการให้ผู้ป่วยของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเงินที่หามาอย่างยากลําบาก

นี่คืออีกหนึ่งรีวิวจากหนึ่งในผู้ป่วยของเราที่ได้รับ Facial Thread Lift ที่คลินิกของเรา