Cảm ơn Michelle

Chúng tôi cũng muốn nói CẢM ƠN BẠN đã tin tưởng chúng tôi cho cuộc phẫu thuật của bạn.

Bạn đã trải qua cuộc phẫu thuật với một thái độ rất tích cực.

Bạn mỉm cười và mua sắm nỗi đau.

Đây mới chỉ là khởi đầu. Tận hưởng những thay đổi.

Bạn xứng đáng với điều đó!

P.S Cảm ơn bạn vì những chiếc túi đầy quà tặng!