Thông tin về ngày đóng cửa tháng XNUMX

Có rất nhiều ngày lễ trong tháng năm 2017. Do đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng không có sự gián đoạn nào đối với cuộc hẹn của bạn.

  • Ngày 1/5: Ngày Quốc tế Lao động
  • Ngày 3/5: Ngày Phật
  • Ngày 5/5: Ngày thiếu nhi
  • Ngày 9 tháng 5: Ngày bầu cử Tổng thống (Ngày lễ tạm thời)

Có nhiều ngày nghỉ không gian. Và, có rất nhiều bệnh nhân đã đặt lịch hẹn phẫu thuật trước một hoặc hai tháng.

Tham quan trong cùng một ngày có thể khó khăn. Vui lòng liên hệ trước với chúng tôi nếu bạn muốn đặt lịch hẹn bất cứ lúc nào bạn muốn.