Электрокардиограф: CardioCare2000

[Superior Advantages]

  • 12 Ch АМРАХ ЭКГ
  • 2 мөр текст LCD дэлгэц
  • Өндөр чанартай 12 сувгийн тайлбартай ЭКГ

 

Хэрэглэгчийн тав тухтай байдал

– Тоон товчлуурын самбараар ажиллахад хялбар

– Хялбар бөгөөд эвтэйхэн бөглөх бүрэн хэмжээний хэвлэх цаас

– Интернэтээр үнэгүй S/W шинэчлэх

 

Өндөр гүйцэтгэлтэй хэмжилт

– 130 төрлийн оношилгоотой 12 сувгийн амрах зүрхний зүрхний бичлэг

– Миннесотагийн дэвшилтэт код бүхий үнэн зөв тайлбар