Тохиромжтой хөхний хэлбэрийн тухай баримтуудыг үзээрэй.