Эвитагийнхан бид хамгийн сайн эмчилгээ нь өвчтөнүүдтэйгээ шударга зөвлөгөө өгөхөөс эхэлдэг гэдэгт итгэдэг.

Бид өвчтөнүүд юу хүлээж байгааг мэдэж, өөрт тохирсон хамгийн сайн процедур эсвэл эмчилгээг хийлгэдэг гэдэгт итгэлтэй байна. Мөн бид өвчтөнүүдийнхээ эдгэрэлтийг байнга хянаж байдаг.

Бид алхам бүрт оролцох дуртай.

Бид энэ бүхнийг хийдэг, учир нь бид чин сэтгэлээсээ санаа тавьдаг бөгөөд өвчтөнүүдээ шаргуу олсон мөнгөө хамгийн сайнаар нь авахыг хүсдэг.

Манай эмнэлэгт Нүүрний утас өргөх мэс засал хийлгэсэн манай нэг өвчтөний өөр нэг тоймыг энд оруулав.