2018 оны 8-р сарын 23-нд хянан үзсэн Баталгаажсан хэрэглэгч. Шүүмжийг утас болон имэйлээр баталгаажуулсан.
Хүлээн авсан эмчилгээ: Гарны өөх соруулах

Гар өөх соруулах.

Гайхалтай ажилтнууд, гайхалтай эмч. Та бүхний үзүүлсэн үйлчилгээнд би талархаж чадахгүй нь. Би гарны өөх соруулах үйлчилгээнд үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Эвита клиникт баярлалаа!

Эмчлүүлсэн: Фрэнсис