Đã nhận xét 23 Tháng Tám 2018 Người dùng đã được xác minh. Đánh giá được xác nhận qua điện thoại và email.
Điều trị nhận được: Hút mỡ cánh tay

Hút mỡ cánh tay.

Nhân viên tuyệt vời và một bác sĩ tuyệt vời. Tôi không thể cảm ơn bạn đủ vì dịch vụ mà tất cả các bạn đã cung cấp. Tôi thực sự hài lòng với cánh tay của tôi Hút mỡ. Cảm ơn Evita Clinic!

Điều trị bởi: Phanxicô