สําหรับผู้ป่วยและผู้ปกครอง (ครอบครัว)

เราสร้างอีเวนท์!

 1. อควาพีล
  ₩ 80,000 วอน (KRW) -> ₩33,000 วอน (KRW)
  https://evitaclinic.com/2014/10/new-peeling-machine-aqua-peel/
 2. โบทูลินั่มท็อกซินและขั้นตอนฟิลเลอร์
  ส่วนลด 10%
 3. การดูแลกระชับสัดส่วน ร่างกาย (1 ส่วน, การสาธิต)
  ประมาณ 40 นาที
  คุณสามารถใช้ในขณะที่รอการผ่าตัด.
  ₩ 77,000 วอน (KRW) -> ₩55,000 วอน (KRW)