Dành cho bệnh nhân & người giám hộ (gia đình)

Chúng tôi thực hiện một sự kiện!

 1. Vỏ nước
  ₩ 80,000 Won (KRW) -> ₩ 33,000 Won (KRW)
  https://evitaclinic.com/2014/10/new-peeling-machine-aqua-peel/
 2. Botulinum Toxin & Filler Quy trình
  Giảm giá 10%
 3. Chăm sóc giảm béo cơ thể (1 phần, Demo)
  khoảng 40 phút
  Bạn có thể sử dụng trong khi chờ phẫu thuật.
  ₩ 77,000 Won (KRW) -> ₩ 55,000 Won (KRW)