คลินิก Evita ให้การสนับสนุนเด็ก ๆ ในเนปาลผ่าน “Save the Children”
ตัวแทนของเนปาลได้ส่งวิดีโอเพื่อขอบคุณ